رهبران خوب در کسب و کارهای کوچک و بزرگ چگونه عمل می کنند؟

By |2019-11-04T19:33:55+03:30اکتبر 21st, 2019|رهبری متنوع|

وقتی صحبت از رهبر و رهبری کسب‌وکار می‌شود، با دو نوع رهبر مواجه می‌شویم: رهبران مؤثر و رهبران خوب در این مقاله به این موضوع می‌پردازیم که رهبران خوب چگونه عمل می‌کنند. رهبران خوب بر روی یک جمله تمرکز خوبی دارند: