یا ذی الجلال و الاکرام |09122054424 | info@mrabc.org

بایگانی ماهیانه فوریه 2020

رهبری جان مکسول John Calvin Maxwell، نویسنده، سخنران و کشیش آمریکایی

By |2020-02-28T21:40:30+03:30فوریه 28th, 2020|معرفی شخصیت|

جان کالوین مکسوِل ( John Calvin Maxwell ) نویسنده، سخنران و کشیش آمریکایی است که کتابهای رهبری او شهرت جهانی دارد. بیشتر کتابهای او به مباحث تخصصی رهبری اختصاص دارند. دو کتاب «۲۱ قانون انکار نشدنی رهبری» و «۲۱ ویژگی ضروری یک رهبر» از مشهورترین کتاب های اوست. کتابهای جان سی مکسول به تعداد میلیون‌ها

چرا اسب های مسابقه مقام دار بیشتر از اسب های دیگر خاطرخواه و ارزش دارند؟

By |2020-02-21T21:30:12+03:30فوریه 21st, 2020|رهبری متنوع|

اسب مسابقه ای که هر کیلومتر را فقط چند ثانیه تندتر میدود و برنده میشود، دو برابر بیشتر از دیگر اسب های مسابقه می ارزد. در بین اسب های مسابقه ای نیز فرق بین خوب و عالی اندکی تلاش بیشتر است. اگر بخواهم مثالی در رهبری برایتان بزنم، مثال بالا بهترین مثالی است که می