تاریخچه آقای الفبا

آقای الفبا از سال 1392 توسط محمدعلی عاشوری تاسیس شد و فعالیت خود را در زمینه رهبری و مدیریت سازمانی آغاز کرد. آقای الفبا اولین سایت تخصصی رهبری و مدیریت در ایران است و بیشترین تمرکز آن بر روی کلام معصومین و ابعاد رهبری اسلامی است.

آقای الفبا

به تمرکز شما می افزاید

معتقدیم هر چیزی را رهبری است و اگر خواهان پیشرفت در کاری هستید باید رهبری آن را قدرتمند به دست بگیرید و اگر هم در جایی شکست خوردید ببینید در کجای رهبری خود اشتباه نموده اید. «محمدعلی عاشوری»

محصولات ما