یا ذی الجلال و الاکرام |09122054424 | info@mrabc.org

Shareholder FAQ

Shareholders Questions Answered

Shareholder FAQ2019-02-27T12:11:27+03:30
فردی 50-70 هستم. یادگیری رهبری چه کمکی به من می نماید؟2019-11-07T18:31:44+03:30

شخصی 50 ساله از آقای عاشوری پرسید، رهبری در این سن به چه درد او می خورد؟

آقای عاشوری از او پرسید: اگر خدایی نکرده برای بزرگ فامیل شما اتفاقی برایش بیوفتد چه می شود؟

سوال کننده پاسخ فرمود: فامیل احتمالا از هم جدا می شوند.

جواب آقای عاشوری به او این گونه بود که رهبری را یاد بگیر تا بتوانی در صورت لزوم بزرگی کنی.

بالا بردن مهارت های رهبری چه نتیجه و فایده ای دارد؟2019-11-07T21:27:35+03:30

با یادگیری مهارت های رهبری:

  • اعتبار شما در موقعیت های مختلف برای مثال در خانواده و فامیل، در محیط کار، در محیط دوستان و درجامعه بالا می رود.
  • درآمد شما و موقعیت شغلی شما ارتقا قابل توجهی خواهد داشت.
  • اثرگذاری شما در زندگی شخصی، در خانواده، در کار خود و در جامعه افزایش می یابد.
  • دیگران شما را دوست خواهند داشت و همواره دوست دارند که در کنار شما باشند.
  • شما یک فرد عامل و صاحب سبک و تفکر خواهید بود و الهام بخش بسیاری از افراد دیگر در خانواده و محیط کار و دوستان و جامعه خواهید بود.
  • و از همه مهم تر اینکه بدلیل زندگی کردن قابلیت ها و استعدادهای ویژه تان و اثرگذاری خوبی که بر دیگران دارید از خودتان و زندگی خودتان رضایت خواهید داشت.